دبیرستان استاد شهریار - سیستم مدیریت مدارس توانا

خبرها

برنامه امتحانی دی ماه 97 دبیرستان نمونه دولتی استاد شهریار

بازدید: 5,119 تاریخ انتشار: چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ - 12:24 PM

 

برنامه امتحانات داخلی دیماه 97 مطابق جدول زیر ارائه می گردد.